Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Specialutlysningar är en kompletterande utlysningsform. Det ger flexibilitet för avgränsade utlysningar som inte ryms inom ordinarie program. På detta sätt kan stiftelsen till exempel möta finansiärers önskemål om speciella forskningsområden eller medverka i olika samverkansutlysningar både nationellt och internationellt. Enskilda specialutlysningar kan genomföras flexibelt under året.