Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Specialutlysning inom den strategiska programsatsningen Integrerad mjölkvetenskap – Sustainable Diets, avslutad

Den 1 februari 2020 öppnar stiftelsen en specialutlysning med tema: Nordisk samverkan. Utlysningen är på max 300 000 kronor och finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning tillsammans med Formas inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Målet är att bygga nordiska nätverk inom den strategiska satsningen.  

Behörig att söka är endast de som idag har finansiering inom programmet Sustainable Diets.

Utlysningen är ett stöd till forskargrupper som söker medel inom Nordiska kommitteen för jordbruk och livsmedelsforsknings (NKJ) nätverksutlysning. Finansieringen ska vara del av den motfinansiering som NKJ kräver vid nätverksbyggande. NKJs nätverksutlysning 

Beredning i ett steg  

Liksom i tidigare specialutlysningar gäller att beredningen görs i ett steg. Du som är sökande skickar alltså in en komplett ansökan med en gång.  

Ansökningarna bedöms av Kansliet. För beviljad ansökan krävs att finansiering från NKJ blir beviljad och att den svenska forskaren är koordinator i nätverket. Maxbelopp att söka är 100 000 kronor, beloppet får inte överstiga 25% av den totala kostnaden för nätverket. 

Viktiga datum 

  • Utlysningen öppnar 1 februari 2020 
  • Utlysningen stänger 15 april 2020 
  • Styrelsen tar beslut i juni 2020 

Elektronisk ansökan 

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem. Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt. 

Välkommen med din ansökan!  

Stiftelsens ansökningssystem 

Handbok  

NKJs Utlysningstext 

Frågor 

Kontakta stiftelsens forskningschef Mattias Norrby med frågor kring utlysningen: mattias.norrby@lantbruksforskning.se 076-770 82 10

Prenumerera på vårt nyhetsbrev