Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Specialutlysning inom trädgård, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området trädgård. Stiftelsen välkomnar särskilt ansökningar som bygger på samverkan mellan forskare, rådgivare och odlare och som har ett uttalat fokus på lönsamhet och tillväxt.

Utlysningen är på 1,9 miljoner kronor och finansieras av företag inom trädgårdsnäringen samt med statliga medel genom forskningsrådet Formas. Det går att söka medel till ettåriga och tvååriga projekt.

Prioriterade områden  

Ansökningar inom följande områden kommer att prioriteras:

  • Metoder för selektiv och optimal precisionsanvändning av bekämpningsmedel, samt förlängning av odlingssäsongen.
  • Rätt produkter och produktionsteknik för ökad lönsamhet på marknaden. 

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet öppnade för ansökningar den 17 september 2015.
  • Systemet stängde den 30 oktober 2015.
  • Stiftelsens styrelse tog beslut den 15 december 2015.

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström med frågor kring utlysningen

Beslut i utlysningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev