Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​1986/1987

Stiftelsen Lantbruksforskning grundas, avtal med SJFR om samfinansiering, 19 FoU-projekt första året

LRF grundar Stiftelsen Lantbruksforskning den 3 juni 1986 efter ett beslut på 1985 års riksförbundsstämma. Stiftelsens ändamål är att: ”…genom ekonomiska bidrag stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som kan stärka jord- och skogsbrukets utveckling.”

Stiftelsen Lantbruksforskning och Skogs- och jordbrukets forskningsråd, SJFR, tecknar avtal om samfinansiering. En gemensam arbetsgrupp ska bereda projektansökningar. De gemensamma projekten är särskilt inriktade på alternativt arealutnyttjande. 

Under verksamhetsåret 1986/1987 beviljas stöd till 19 projekt som bland annat handlar om fiberråvara från jordbruksgrödor, energiskog, kooperationsforskning, privatskogsbruk och mjölksyrabakterier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev