Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​1987/1988

Stiftelsen får ansvar för Lantbrukets fond, hönsen ska ut ur burarna

Regeringen överför ansvaret för Lantbrukets fond från statens jordbruksnämnd till Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Totalt beviljar stiftelsen medel till 82 FoU-projekt. Nytt är att stiftelsen ger stöd till utveckling och studier av alternativa inhysningsformer för värphöns. Satsningen är en följd av att riksdagen på våren 1988 beslutar att bursystemet för värphöns ska avvecklas inom 10 år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev