Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​1989/1990

Arbetsmiljöprogram i samarbete med Arbetsmiljöfonden

Stiftelsen antar ett arbetsmiljöprogram och satsar 10 miljoner kronor under en treårsperiod. Arbetsmiljöfonden är med och utformar programmet och bidrar med samma belopp. 

150 FoU-projekt inom bland annat miljö, djurhälsa och produktkvalitet

Omkring 150 forskningsprojekt får forskningsmedel. Kooperationsforskning, privatskogsbruk och energiforskning får fortsatt stort stöd. Stiftelsen satsar stort på miljöfrågor, djurhälsofrågor och forskning kring produktkvalitet. 

Energisamarbete med Lantmännen, SJFR och Vattenfall 

Ett antal energiprojekt behandlas gemensamt av stiftelsen, Lantmännen, SJFR och Vattenfall. Tanken är att samla de gemensamma resurserna och få bättre förankring bland avnämarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev