Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​1990/1991

Samrådsgrupp tillsätts

En samrådsgrupp tillsätts för att garantera insyn och inflytande över hur stiftelsen behandlar ansökningar med avseende på bland annat konkurrensneutralitet. I gruppen finns representanter för Konsumentdelegationen, KF, SJFR, Jordbruksverket, Sveriges grossistförbund och Sveriges industriförbund. Samrådsgruppen granskar stiftelsens forskningsberednings förslag på hur medel ska fördelas innan beslut fattas av stiftelsens styrelse.

Ersättning för avskaffade regleringsmedel 

Stiftelsen får statliga budgetpengar som ersättning för avskaffade regleringsmedel. Detta utöver statliga medel för forskning kring alternativ arealanvändning med mera.

160 projekt finansieras och forskning kring energiskog utvärderas 

160 projekt beviljas medel. Allt fler projekt handlar om kvalitets- och miljöfrågor samt ökat resursutnyttjande. Stora satsningar görs på projekt om förbättrad foderkvalitet och foderlagring, nya inhysningsformer för höns, förbättrad djurhälsa samt minskat växtnäringsläckage och markpackning.

Stiftelsen kommer överens med SJFR och Nutek om att utvärdera satsningar inom energiskogsforskning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev