Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

1​992/1993

Avtal med SJFR om växtförädling

Stiftelsen tecknat avtal med SJFR om FoU-bidrag till växtförädling. Enligt avtalet ska stiftelsen framför allt finansiera forskning om spannmål och oljeväxter. SJFR:s inriktning ska ligga på norrländska jordbruksväxter och trädgårdsväxter. 

Nya ramprogram 

Stiftelsen beslutar om nya ramprogram inom områdena: 

  • mjölk-kött
  • hönshållning (tillsammans med Jordbruksverket)
  • resurshushållande jordbruk
  • biogas (tillsammans med Nutek)

Jordbruksforskning i EG utvärderas 

Utvärderingar görs bland annat inom bioenergiområdet och om jordbruksforskning i några EG-länder 

Ny publikation 

Stiftelsen introducerar en ny skriftserie för att sprida resultat från stiftelsefinansierade forskningsprojekt. Den skickas till lantbrukare, politiker och forskare. 

Datasystem för ekonomisk redovisning 

Ett nytt datasystem tas i drift. Systemet används för ekonomisk redovisning av projektbidrag. 

250 projekt beviljas medel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev