Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

1994/1995

Många forskningsprogram läggs ned när staten slutar finansiera

Riksdagen beslutar att stödet till stiftelsen ska avvecklas. Motivet är att forskningen i stället kan finansieras genom EU:s fjärde ramforskningsprogram. Beslutet leder till att ett stort antal forskningsprogram läggs ned:

  • Forskningsprogrammen resurshushållande jordbruk, mjölk-kött och griskött läggs ned. Pågående projekt ska dock slutföras.
  • Programmet växtförädling som drivs gemensamt med SJMF beslutas läggas ned i juni 1996.
  • Programmet hönshållning som drivs med Jordbruksverket beslutas läggas ned i december 1996.
  • Programmet organiskt avfall som växtnäringsresurs som drivs tillsammans med Naturvårdsverket, VA‑forsk, Byggforskningsrådet och Nutek beslutas läggas ned i december 1997.
  • Programmet stråbränslen, ett samarbete med Nutek och Vattenfall avslutas i juni 1997.
  • Programmet energiskog där stiftelsen, Nutek och Vattenfall deltar, avslutas i december 1995.
  • Programmet biogas som drivs med Nutek avslutas i juni 1996. 
  • Programmet demonstrationsanläggningar läggs ned. 
  • Programmet industrigrödor läggs ned i december 1997. 
  • Programmet privatskogsbruk, som drivs tillsammans med Nutek, Brattåsstiftelsen, Skogsstyrelsen, Skogsägarna, SJFR och SLU avslutas i juni 1996.

Utredning blir grund för nytt finansieringssystem

Den utredning som tillsattes 1994 föreslår ett nytt finansieringssystem där lantbruksnäringen bidrar med medel. Det leder till att nya FoU-program inom områdena mjölk, griskött, nöt/lammkött, mark/växtodling och övergripande frågeställningar ska utarbetas till 1996.

220 projekt beviljas medel.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev