Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

1995/1996

Nytt finansieringssystem

Från och med 1996 finansieras forskningen inom mjölk och mark/växtområdet av lantbrukarna själva genom avdrag på avräkningspriset. 

Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Försäkringsaktiebolag avsätter 10 miljoner kronor till ett treårigt forskningsprogram inom arbetsmiljö.

Totalt startar fem nya FoU-program: 

  • FoU-program för uthållig och lönsam mjölkproduktion
  • FoU-program för uthållig och lönsam växtproduktion
  • FoU-program för god arbetsmiljö inom jordbruket
  • FoU-program Salix
  • Program för uppdragsfinansierad växtförädling perioden 1997-1999

Nyhetsbrev, webbplats och datasystem

Nyhetsbrevet Nytt om forskning har premiär. Det kommer ut med 10 nummer per år. Från början görs nyhetsbrevet i 2 000 exemplar, redan i slutet av året är man uppe i 4 500 exemplar.

Stiftelsen lanserar en egen webbplats där bland annat notiser från nyhetsbrevet publiceras. Dessutom kan man beställa material via sidan. 

Stiftelsen utarbetar ett eget datasystem för att underlätta det administrativa arbetet. 

Drygt 200 ansökningar beviljas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev