Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2005

Webbaserat ansökningssystem och nya forskningsprogram

Ett webbbaserat ansökningssystem lanseras.

144 nya projekt beviljas medel. 

Ett antal nya forskningsprogram startar: 

  • FoU-program för uthållig och lönsam sockerproduktion
  • FoU-program för djurvänlig och lönsam produktion av slaktfjäderfä II
  • FoU-program potatis – från odling till konsument
  • FoU-program för bättre växtnäringshushållning samt förebyggande växtskydd
  • FUD-program för produktion och förädling av energigrödor samt energibesparing inom jordbruket
  • Utvecklingsprogram inom vall och grovfoderproduktion
  • Samordnat FoU-program om växtförädling
Prenumerera på vårt nyhetsbrev