Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2006

Internationellt samarbete och utvärdering av ekologiskt

Ett samarbete med Danmark påbörjas inom mjölkprogrammet.

Forskningsprogrammet Tillväxt & företagande startar. 

Programmen arbetsmiljö, tillväxt och företagande och växtförädling förnyas. Potatisbladmögel är ett nytt ettårigt program som samfinansieras med Stiftelsen forskning om skördeskador. 

FoU-programmen för kooperation och strategisk tillväxt slås ihop under titeln ”Forskning för de gröna näringarnas tillväxt och företagande”. 

Samordnat FoU-program om växtförädling startar. 

Tillsammans med Formas, Jordbruksverket och SLU utvärderar stiftelsen de senaste årens ekologiska forskningsprojekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev