Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2007

LOFT och klimat

Stiftelsen går från två till ett ansökningstillfälle per program och år. Lejonparten förläggs till början av oktober medan ett mindre antal program förläggs till början av februari.

Kommunikationssatsningen LOFT – lantbrukare och forskare tillsammans invigs av jordbruksminister Eskil Erlandsson. I satsningen samarbetar stiftelsen med Agroväst, Agroöst, JTI, Partnerskap Alnarp, Plantcommistra, Regionala fältförsök, RJN, SLU, Stiftelsen svensk hästforskning, SVA och Svensk mjölk. Satsningen finansieras av stiftelsen med återförda miljöskatter, målet är att förbättra kommunikationen mellan lantbrukare och forskare, i bägge riktningarna. LOFT är tänkt att delta på mässor, sprida kunskap genom pressmeddelanden och samla lantbruksforskningsnyheter på en egen webbplats. 

Samtliga program får till uppgift att ta ansvar för klimataspekten i sitt arbete med utlysningar och bedömningar av projekt. Det leder till att klimatrelaterade projekt för 4 miljoner kronor beviljas. 

121 nya projekt får finansiering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev