Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2008

Fosfor, klimat/trädgård och vall

Stiftelsen startar ett fosforprogram som ur olika perspektiv ska ge ny kunskap om fosfor. Fosforprogrammet samfinansieras med Naturvårdsverket. Ett annat nytt program, klimat/trädgård, samfinansieras med Formas. Dessutom görs en satsning på vall/grovfoder.

Stiftelsens nya webbplats lanseras. 

219 nya forskningsprojekt beviljades medel.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev