Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2009

Utvärdering av Formas, skatten på handelsgödsel avskaffas, projektbank lanseras

Forskningsrådet Formas presenterar en utvärdering av den forskning Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar. De konstaterar bland annat att den stiftelsefinansierade forskningen varit av mycket hög relevans för näringen och att många projekt sannolikt inte skulle ha genomförts utan finansiering från stiftelsen.

Riksdagen beslutar att skatten på handelsgödsel ska avskaffas 2010. 

Särskilda satsningar görs på: 

  • Närproducerat foder - grovfoder och andra proteingrödor, inom programmet för vall och grovfoder
  • Integrerat växtskydd och alternativa bekämpningsmetoder, inom programmet för växtodling
  • Effektiv, lönsam, konkurrenskraftig och hållbar potatisproduktion, inom programmet för potatis
  • Jämställdhet, inom programmet för tillväxt och företagande

En projektbank med drygt 1 000 forskningsprojekt som finansierats genom stiftelsen lanseras på webbplatsen. Det elektroniska nyhetsbrevet moderniseras och skickas ut som html-brev i stället för en bifogad pdf-version av pappersnyhetsbrevet. 

Formas och Värmeforsk går med i LOFT.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev