Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2011

Internationell kartläggning

På stiftelsens uppdrag görs en kartläggning av hur lantbruksforskning finansieras och bedrivs i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och USA, jämfört med Sverige. En viktig slutsats är att stiftelsens arbetsmodell, där näringen frivilligt tar på sig ansvar för forskning, utveckling och ny kunskap, är unik.

Nordic Dairy Cattle R&D skapas 

Det svensk-danska samarbetet inom mjölkforskningen utvecklas och blir nordiskt under namnet Nordic Dairy Cattle R&D. 

Strategi 2020

En strategi för perioden 2012-2020 tas fram. En viktig utgångspunkt för strategin är att den statliga medfinansieringen försvinner 2012 enligt riksdagsbeslut. Några viktiga delar i strategin är ökat fokus på internationalisering, samverkan och på de fyra prioriterade områdena livsmedel, klimat & miljö, företagande och energi. 

LOFT avslutas 

Kommunikationssatsningen LOFT avslutas och utvärderas. 

En undersökning bland Sveriges lantbrukare visar att kännedomen om stiftelsen ökat från 21 % 2008 till 34 % 2011. Under samma period har andelen lantbrukare som inte hört talas om stiftelsen minskat från 56 % till 30 %.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev