Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

2015

Dubbel öppen utlysning, fosforprogrammet utvärderas, ny forskningschef, specialutlysning inom trädgård

Besluten i 2014 års öppna utlysning tas i mars 2015. Medel beviljas till 12 nya forskningsprojekt. 

Stiftelsen är drivande i att ta fram en forsknings- och innovationsagenda för lantbruk och trädgård: "Lantbruk & trädgård 2030"

Kjell Malmlöf blir ny forskningschef.

Fyra företag inom trädgårdsnäringen går in med medel i en specialutlysning inom trädgård. Det är första gången som trädgårdsnäringen går in med medel till forskning genom stiftelsen. Under perioden 2003-2013 finansierades nästan 100 trädgårdsprojekt genom stiftelsen men uteslutande med återförda miljöskatter. Forskningsrådet Formas står för statlig medfinansiering av specialutlysningen som utmynnar i fyra nya forskningsprojekt för 1,9 miljoner kronor.

Fosforprogrammet 2008-2010, som beviljade 34 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt utvärderas i en syntesrapport. Rapporten presenteras vid ett särskilt seminarium.

2015 års öppna utlysning avslutas. 16 nya projekt får dela på drygt 40 miljoner kronor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev