Bild på kor

12 miljoner till forskning för hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Äpple_på_äppelträdliten.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning, i samarbete med Formas, öppnar en utlysning om sammanlagt ca 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom trädgård. Utlysningen är en del av en större strategisk trädgårdssatsning. Trädgårdsnäringen har bidragit med 2 miljoner till denna utlysning.

Det övergripande målet i utlysningen är att projekten ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion och relaterade värdekedjor. Trädgårdssektorn har en stor utvecklingspotential och efterfrågan av svenska produkter ökar. Samtidigt behöver vi intensifiera arbetet med att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningarna.

- Utlysningen ger en viktig stimulans till forskningen så att den kan möta de behov och utmaningar som finns inom sektorn, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

Utlysningen öppnar den 28 augusti och ansökningarna måste vara inne senast den 11 oktober

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer