Bild på kor

14 projekt får medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

rodklover-iStock-517634370_webb.jpg

Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning är nu stängd och 14 projekt har beviljats medel. Den totala summan är drygt 39 miljoner. Projekten ligger i ligger helt i linje med vad branschen efterfrågar.

- Vi gläds åt att de beviljade projekten i årets öppna utlysning har starkt fokus på forskning som på olika sätt stärker det svenska jordbrukets konkurrenskraft och samtidigt både belyser jordbrukets miljöanpassning och sannolikt kommer att generera faktaunderlag till ytterligare åtgärder på miljöområdet, säger Stiftelsen Lantbruksforskning forskningschef Kjell Malmlöf.

De som har fått medel är:

Animalieproduktion

Alastair Ross, Chalmers: Ursprungs- och artbestämning av kött – en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk i Sverige. 3 000 000 kronor.

Ingrid Hansson, SLU: Åtgärder för att minska andelen kycklingar med Campylobacter. 2 952 475 kronor.

Karl Ståhl, Statens veterinärmedicinska anstalt:  Vildsvin invid gårdsknuten – hur skyddar vi svenska grisar från afrikansk svinpest? 2 863 274 kronor.

Susanne Eriksson, SLU: Genomisk selektion för effektivare avel i nötköttsraserna. 3 353 697 kronor.

Christer Bergsten, SLU: Utvärdering av funktion och ekonomi för alternativa golvlösningar i nötkreatursstall. 2 487 234 kronor.

Företagande

Helena Hansson, SLU: Strategier för välmående kor i lönsamma företag. 2 961 090 kronor.

Peter Lundqvist, SLU: Kritik kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion: Lantbruksföretagarens perspektiv. 3 000 000 kronor.

Klimat och miljö

Achim Grelle, SLU: Växthusgasflöden från organogen jordbruksmark. 2 986 503 kronor.   

Thomas Kätterer, SLU: Kolfastläggningspotential i matjorden och alven – analys av markdatabaser och långliggande försök. 3 000 000 kronor.   

Magdalena Bieroza, SLU: Tvåstegsdiken i Sverige – från ökad processförståelse till minskad övergödning. 2 997 938 kronor.  

Ararso Etana, SLU: Jordartsanpassad strukturkalkning för effektivare fosforretention. 1 068 900 kronor.   

Växtodling

Ola Lundin, SLU: Växtskydd mot sniglar och rapsjordloppor vid etablering i höstraps. 2 865 890 kronor.

Kristin Piikki, SLU: Target-N: Satellitbaserad kväveoptimering i höstvete och maltkorn. 2 618 918 kronor.   

Åsa Olsson, Hushållningssällskapet Skåne: Strategier för sanering av rotgall- och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor. 3 149 711 kronor.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer