Bild på kor

14 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

kloverwebb.jpg

Miljö och klimat är ofta i fokus när Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskningsprojekt. Så är fallet även i år när beslutet fattats om vilka som får medel i vår öppna utlysning. Cirka 40 miljoner kronor har delats ut till 14 forskningsprojekt. Projekten har stor spridning inom lantbruksområdet och det handlar om mycket från autonom styrning och fossilfritt drivmedel till avmaskning av värphöns och sensorstyrd kvävegödsling.

- Det är roligt att se att det är sådan bredd på projektportföljen samtidigt som samtliga projekt handlar om hållbar utveckling av primärproduktionen, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

14 projekt fick medel

Företagande

 • Autonom styrning för förbättrad växtproduktion, Gunnar Larsson, SLU, 2 950 000 kr

Klimat & miljö 

 • SamZoner 2.0 - Optimering av multifunktionella skyddszoner för ökad biologisk bekämpning och pollinering, Maria Viketoft, SLU, 3 140 000 kr 
 • Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder, Thomas Keller, SLU, 2 960 000 kr 

Energi & biomassa 

 • Innovativ salixförädling för fossilfritt drivmedel, Ann Christin Rönnberg-Wästljung, SLU, 4 390 000 kr

Livsmedel - Animalier 

 • Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns, Johan Höglund, SLU 2 600 000 kr 
 • Hur stor del av mjölkkornas dräktighetsförluster kan förklaras av olika genetiska defekter?, Britt Berglund, SLU, 2 440 000 kr 
 • Mjölkfettsyror - verktyg för att hitta kor med ökad risk för ämnesomsättningssjukdomar och reproduktionsstörningar, Kjell Holtenius, SLU, 1 780 000 kr 
 • Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm, Sara Frosth, SLU, 850 000 kr 
 • Gödselfiber som strö - effekt på hygien, djurhälsa, mjölkkvalitet,ekonomi och miljö, Knut-Håkan Jeppsson, SLU, 3 400 000 kr 
 • Utveckling av Bästa praxis inom svensk klövvård, Evgenij Telezhenko, SLU, 2 660 000 kr

Livsmedel - Vegetabilier 

 • Att förbereda för framtiden: uthålliga odlingssystem utan glyfosat, Alexander Menegat, SLU,  2 940 000 kr 
 • Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor - vad händer med kvaliteten?, Ingrid Wesström, SLU, 3 170 000 kr 
 • Vattenstress och sensorstyrd kvävegödsling: utveckling av beslutsstöd för bättre synergier mellan vatten- och kvävestatus, Bo Stenberg, SLU, 2 990 000 kr 
 • Beslutsstöd och integrerade bekämpningsstrategier för rapsskadegörarna skidgallmygga och blygrå rapsvivel, Peter Anderson, SLU, 2 900 000 kr 
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer