Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

19 ansökningar beviljade i öppna utlysningen

Totalt 19 ansökningar får dela på nästan 42 miljoner kronor i årets öppna utlysning. Projekten är uppdelade per fokusområde och livsmedel är uppdelat i vegetabilier och animalier

Livsmedel, vegetabilier

Projekt O-16-20-756
"Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps"
Ricardo Bommarco, SLU, 2 669 000 kronor

Projekt O-16-20-765
"Integrerad bekämpning av klumprotsjuka, avgörande för hållbar höstrapsproduktion"
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS konsult AB, 2 009 000 kronor

Projekt O-16-20-761
"Förbättrad lönsamhet i veteproduktionen genom förbättrad kvävestrategi"
Karin Hamnér, SLU, 2 130 000 kronor 

Projekt O-16-20-746
"Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på avkastningen hos aktuella typsorter av höstvete. Forts."
Jannie Hagman, SLU, 841 000 kronor 

Livsmedel, animalier

Projekt O-16-20-764
"Säkrad mikrobiell kvalitet hos grovfoder och mjölkråvara för lönsam produktion av långlagrad ost"
Åse Lundh, SLU, 2 946 000 kronor 

Projekt O-16-20-748
"Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling"
Helena Wall, SLU, 1 982 000 kronor 

Projekt O-16-20-742
"Molekylära verktyg för detektion av mag- och tarmparasiter och läkemedelsresistens hos får"
Johan Höglund, SLU, 2 039 000 kronor 

Projekt O-16-20-743
"God juverhälsa hos förstakalvare, en väg till god ekonomi i mjölkföretaget"
Karin Persson Waller, SVA, 3 241 000 kronor 

Projekt O-16-20-781
"Test av belastningsfördelning på underlag med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar för nötkreatur"
Evgenij Telezhenko, SLU, 2 271 000 kronor

Projekt O-16-20-768
"Utvärdering av Clostridium perfringens typ A och Clostridium difficiles koppling till spädgris diarré"
Jenny Larsson, SLU, 1 711 000 kronor

Klimat & miljö

Projekt O-16-23-749
"Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk"
Magdalena Bieroza, SLU, 3 000 000 kronor 

Projekt O-16-20-767
"Blad som sporfällor för förbättrade prognostiseringsmetoder"
Anna Berlin, SLU, 2 998 000 kronor

Projekt O-16-23-751
"Det är inne att vara utehöna"
Helena Aronsson, SLU, 2 497 000 kronor

Projekt O-16-23-762
"Finding key parameters for improved forage utilization and lowered methane emissins in dairy cows"
Rebecca Danielsson, SLU, 2 236 000 kronor 

Projekt O-16-23-776
"Electric Weed Destroyer, ny teknik för mekanisk ogräskontroll"
Lars Andersson, SLU, 569 000 kronor 

Företagande

Projekt O-16-21-763
"Hur stödjer vi bäst implementering av innovationer i lantbruket (ex Yara N-sensor)"
Magnus Ljung, SLU, 1 422 000 kronor 

Projekt O-16-21-773
"Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk"
Charlotte Norrman, Linköpings universitet, 2 843 000 kronor

Projekt O-16-21-775
"Lönsamheten för odling på marginalmarker"
Daniel Nilsson, SLU, 1 200 000 kronor 

Projekt O-16-21-772
"Precisionsodling: Beslutsstöd för implementering i svenskt lantbruk"
Anders Jonsson, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, enheten för jordbruk och livsmedel, 3 166 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev