Bild på kor

Åtta nya projekt fick medel i Stiftelsen JTI:s utlysning

drönare.jpg

Stiftelsen JTI har i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyst forskningsmedel för två riktade satsningar, varav den ena tillsammans med Svenskt Vatten. Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTI:s strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Den 1 oktober 2020 öppnade Stiftelsen JTI två utlysningar; Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo och Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen. Den sista är tillsammans med Svenskt Vatten som bidrar med 1 000 000 kr. Utlysningarna är en del av den strategiska programsatsning för att förbättra konkurrenskraften och samtidigt bidra till hållbarhet, som Stiftelsen JTI genomför. 

Den första utlysningen utlyste medel för animalieproduktion och en lönsam optimering av hela kedjan, som till exempel utveckling av effektiva och inhemska foderråvaror och smarta inhysningssystem. I den andra låg fokus på recirkulation och produktifiering för ökad återföring av näringsämnen och organiska substanser i restprodukter. Det kan bland annat bidra till ett mer effektivt utnyttjande av näringsämnen och en minskad miljöpåverkan. 2021 kommer nästa utlysning från Stiftelsen JTI.

De som fått medel i denna utlysning är:

Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen 

Petter Melin, RISE, Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering, 2 043 481 kr

Jenna Senecal, SLU, Växtnäringskretslopp till uthållig ölproduktion, 2 982 647 kr 

Åsa Myrbeck, RISE, Växtnäringseffekt hos nya gödselprodukter - Metodutveckling för kvalitetssäkring, 2 262 124 kr

Cecilia Lalander, SLU, Fluglarvskompostering för hållbart omhändertagande av organiska restströmmar från växthusodling, 2 936 608 kr 

Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo 

Carina Gunnarsson, RISE, Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg närmare kommersialisering! 2 887 712 kr                  

Cecilia Lindahl, RISE, Kylning av golv till slaktgrisar - förbättrad djurvälfärd, hälsa, produktion och stalluft, 2 991 467 kr                  

Fernanda Tahamtani, SLU, Amerikansk vapenfluga larver som fodermedel i äggproduktion – med fokus på miljöberikning och alternativ proteinkälla, 1 965 116 kr    

Kristina Mjöfors, RISE, Metan- och lustgasemissioner från fjäderfägödsellager, 581 039 kr 

Kontakt 

Wictoria Bondesson, ordförande Stiftelsen JTI
wictoria.bondesson@lrf.se
010-184 45 40 

Christian Nyrén, VD Stiftelsen Lantbruksforskning
christian.nyren@lantbruksforskning.se
0705-49 74 15

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer