Bild på kor

Bättre gödsling med ny algoritm för automatisk kvävefördelning

20190425_154158.jpg

I ett resurseffektivt jordbruk som är miljömässigt och ekonomiskt hållbart är precisionsodling en självklarhet. Forskaren Kristin Piikki på SLU jobbar i ett projekt som stöds av Stiftelsen Lantbruksforskning med att få fram ekonomiskt och miljömässigt optimal kvävegiva. 

Genom Target-N-algoritmen ska lantbrukaren få hjälp med att fördela kvävegivan på fälten. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Hushållningssällskapet.

- Vi använder drönare utrustade med avancerade sensorer över många olika växtodlingsförsök för att samla stora mängder data som sedan används för att ta fram modeller som vi kan tillämpa på satellitdata. På det sättet blir vägen mellan försök och forskning till tillämpning i praktiken väldigt kort och snabb. Vi tror att detta är en bra procedur för effektiv utveckling av nya metoder för precisionsodling, förklarar Kristin Piikki i ett pressmeddelande.

Hur lönsam modellen är, ska forskarna utreda och det är ungefär ett år kvar på projektet. Redan nu lanseras den första versionen av modellen, lagom till årets intensiva växtodlingssäsong. Lantbrukarna som vill ta del av modellen behöver inte skaffa sig någon ny utrustning om de redan idag varierar kvävet på fälten. Kvävefördelningsmodellen som forskarteamet tagit fram kan testas på cropsat.se

Läs mer på SLU:S webbplats.  

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer