Bild på kor

Beslut i den riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer

iStock-545359138,-webb.png

Tre projekt får dela på 750 000 kronor i årets riktade utlysning till regionala forskningsfinansiärer.

I årets riktade utlysning till regionala forskningsfinansiärer välkomnades ansökningar med tydlig inriktning mot innovation och digitalisering. Tre ansökningar har beviljats 250 000 kronor vardera:

Projekt R-17-20-002 
"Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera bladmögel i ekologisk potatisodling"
Partnerskap Alnarp

Projekt R-17-20-003
"Utvärdering av digitala innovationer för mätning och styrning av klimat i fjäderfästallar"
Agroöst

Projekt R-17-21-001
"Lönsam produktion och användning av proteinfoder till mjölkkor i norra Sverige"
Regional jordbruksforskning för norra Sverige

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer