Bild på kor

Beslut i riktade utlysningen av medel till nationella fältförsöken

Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016

Vid sitt möte den 1 mars 2016 beslutade stiftelsens styrelse att bevilja 9 000 000 kronor till de nationella fältförsöken. Av det deponerades 204 000 kronor i en speciell pott för akutförsök.

En ansökan beviljades medel:

R-16-60-603
Basfinansiering av den regionala försöksverksamheten (Sverigeförsöken) 2016
Anna-Karin Krijger, HS Skaraborg

Ansökan beviljades: 

  • 8 796 000 kronor
  • 204 000 kronor som deponeras i en speciell pott för akutförsök

HS Skaraborg ges möjlighet att vid behov söka medel ur potten för akutförsök under projekttiden.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer