Bild på kor

Ca 40,5 miljoner avsätts till Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

klover2021webb.jpg

Stiftelsen lantbruksforsknings öppna utlysnings steg ett, har avslutats och beslut om vilka som går vidare till steg två, tas senare i sommar. Stiftelsens styrelse beslöt i dagarna att 40 439 726 svenska kronor ska avsättas att fördela i utlysningens andra steg.

12 131 918 kronor ska gå till programområdet Klimat och miljö och 28 307 808 kronor ska gå till programområdet Livsmedel.

- Tack vare insamling från lantbrukare, våra privata finansiärer och medel från Formas har vi även i år kunnat se till att 40 miljoner kronor kan gå till svensk lantbruksforskning, vilket inte bara är oerhört glädjande, utan också nödvändigt för miljön, klimatet och en hållbar livsmedelsproduktion, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings VD Christan Nyrén.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer