Falt Plojer Istock 1296872899

Dags att söka medel från EH Hügoths Stiftelse

EH Hügoths Stiftelse delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi vid utländskt lärosäte, samt anslag för ekonomisk analys kopplad till försöksverksamhet för lantbruket i östra Mellansverige.

"Stiftelsen skall ha till uppgift att stödja vetenskapliga studier i jordbrukets ekonomi, marknadsförhållanden och förvaltning samt främja för sådana studier erforderlig, praktisk försöksverksamhet för förbättrad lönsamhet för det svenska jordbruket".

Nu är det dags att skicka in ansökningar till stiftelsens årliga utlysning av medel. Sista dag att söka medel är den 31 december varje år. Beslutsmöten äger rum under mars månad.

Läs mer om stiftelsen och dess principer, samt ladda ner ansökningsblankett och rapportmall här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer