Bild på kor

Debattartikel i Jordbruksaktuellt

Stiftelsen_Lantbruksforskning_Christian_Nyren_vd.jpg

Lantbrukaren Martin Krokstorp har i Jordbruksaktuellt 22/2 2021 skrivit en intressant krönika om vikten av att utveckla sin växtodling. Han skriver att det har blivit ett stort glapp mellan akademi och näringen eftersom det, som han beskriver, har tagits ett stort kliv bort från tillämpad forskning. Han nämner Stiftelsen Lantbruksforskning som en av de instanser där forskare kan söka medel, men att det är svårt att få anslag för projekt med praktisk nytta. Vi har svarat på hans artikel i Jordsbruksaktuellt. 

"Det här stämmer inte alls med Stiftelse Lantbruksforsknings verksamhet. Vår paroll är ”nytta för näringen” och vi finansierar både fältförsök och tillämpad och behovsdriven forskning. Stiftelsen Lantbruksforskning är dessutom lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Förutom finansiering från Formas, finansieras stiftelsen av medel från lantbrukarna själva. I projekten som får medel av oss ska det, förutom disputerade från ett lärosäte, också finnas med representanter från näringen."

Lär hela artikel på Jordbruksaktuellt. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer