Bild på kor

Den enskilda företagaren är nyckeln till lantbrukets framtid

foretag.jpg

Företagaren är den viktigaste faktorn för utveckling av hållbara och lönsamma lantbruksföretag visar en undersökning från Högskolan i Halmstad.

– Ett av de viktigaste hindren för utveckling är individen själv, säger Pia Ulvenblad. 

Det svenska lantbruket ligger långt framme när det gäller livsmedelssäkerhet, miljöfrågor och djurskydd. Ett varmare klimat med mer regn skulle kunna innebära bättre förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige. 

Ändå avfolkas den svenska landsbygden, sysselsättningen inom lantbruket minskar och självförsörjningen med livsmedel är på en historisk låg nivå. 

Nya innovativa sätt att skapa värde krävs för att kunna möta dagens utmaningar och framtida möjligheter. För att få en ökad förståelse för de faktorer som ligger bakom har forskare vid Högskolan i Halmstad genomfört en undersökning med syfte att kartlägga hållbara affärsmodeller i det svenska lantbruket.  

En affärsmodell är en beskrivning av hur företaget tjänar sina pengar. För att affärsmodellen ska vara hållbar krävs att den inte bara är ekonomiskt bärkraftig utan den måste även ta hänsyn och vara hållbar när det gäller miljömässiga och sociala faktorer. 

– Tidigare studier har visat på brist på innovations- och ledarskapskompetens inom lantbruket. Företagarna behöver utveckla sig som entreprenörer och vi ville undersöka hur man jobbar med sina affärsmodeller idag och vilka utmaningar och hinder man upplevde, säger Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad.

Lantbrukare intervjuades om hållbarhet   

I projektets första delstudie gjordes djupintervjuer med sex lantbruksföretag med hållbara affärsmodeller. I den andra delstudien kontaktades drygt 4000 heltidslantbrukare med en årsomsättning på mer än en miljon kronor (2015) per brev och telefon. Företagen hämtades ur Statistiska Centralbyråns register. Totalt kom 1143 företag att medverka. 

Många faktorer påverkar utvecklingen  

Resultaten av studien identifierade de hinder och möjligheter som påverkar utvecklingen av hållbara affärsmodeller. Dessa delades in i tre nivåer: individen/företagaren, företaget/gården/platsen samt området/regionen. 

Individen själv med attityder, synsätt, kunskap och förmåga, har stor betydelse för hur man ser på och utnyttjar sina förutsättningar. Det är viktigt att betrakta sig själv som företagare i första hand och inte som producent.  

Andra framgångsfaktorer är att kunna se och fånga möjligheter samtidigt som man är kostnadsmedveten, fokuserar på kärnverksamheten, involverar familjen, minskar restprodukter, samverkar med andra i nätverk samt utvecklar sina förmågor, inte minst när det gäller ledarskap.  Företaget är oftast även företagarens hem, ibland sedan flera generationer. Detta gör att lantbrukaren ser sig som förvaltare och detta ökar viljan att driva och föra företaget vidare på ett hållbart sätt.  

I vilken region/område företaget är beläget har stor betydelse då närheten till stora befolkningscentra och till beslutsfattare ökar möjligheter till samarbeten. Olika geografiska områden har också olika klimatförutsättningar och därför finns det fler valmöjligheter att skapa hållbara affärsmodeller i den södra och östra delen av landet.  

– Det resultat som förvånade oss mest var att de företag som både betonade finansiella mål och miljömässiga och sociala mål i högre grad utvecklade hållbara affärsmodeller, säger Pia Ulvenblad.

Individnivån avgörande   

Individen bestämmer om en situation ses som ett hinder eller en möjlighet. Individnivån är också den nivå som enklast kan påverkas genom att individen får nya kunskaper och erfarenheter och genom att attityder påverkas. Det är därför viktigt att såväl lantbrukarna själva som samhället fokuserar på utbildning och coaching för att det svenska lantbruket ska utvecklas för att bli mer hållbart och samtidigt internationellt konkurrenskraftigt.

Slutrapport projekt O-15-21-567, Fokusområde Företagande, ”Hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk” Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer