Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

En miljon kronor till regional forskning

Stiftelsen Lantbruksforskning har haft en regional utlysning och nu beslutat att ge fyra regionala projekt sammanlagt 1 000 000 kronor. Målet är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning och visa på regional excellens. Projekten har fokus på innovation och digitalisering.

Följande projekt har fått 250 000 kronor vardera:

• Agroväst Livsmedel AB, Mats Emilsson: Automatiska registreringar för ökad djurhälsa och välfärd hos betesdjur

• Regional jordbruksforskning för norra Sverige/SLU, Julien Morel: Gradering av vallar i norra Sverige med hjälp av satellitbilder

• Vreta Kluster AB, Helene Oscarsson: Test och utvärdering av ett digitalt utbildningskoncept till nytta för Sveriges fjäderfäbransch

• Partnerskap Alnarp/SLU, Carl-Otto Swartz: Precisionsodlingsmästaren - ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev