Bild på kor

Film: Mjölk är nyttigare än du tror

Mjölk är nyttigare än du tror

Se vår film med trå forskare från programmet Hållbara dieter från hållbara Livsmedelskedjor. Medverkande är Ola Thomsson och Pernilla Tidåker från SLU samt Ulf Sonesson från Rise. 

Programmet syftar till att utveckla verktyg för att mäta den samlade miljönyttan för svensk mjölkproduktion och är av Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Arla. Det innehåller fem forskningsprojekt inom mjölk med forskare från SLU, RISE och Chalmers.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer