Bild på kor

Forskning och innovation på Finngarne gård i Norrtälje

20211008_110325.jpg

Arla har invigt Sveriges första innovationsgård. Det är på Finngarne gård norr om Norrtälje, som drivs av Jörgen Ericsson, som Arla kommer att finansiera forskningsprojekt kring gårdsnära metoder som ökar mjölkproduktionens positiva miljöpåverkan, minskar klimatpåverkan och moderniserad teknik för bättre djuromsorg.

- Forskning och metodutveckling på gårdsnivån går för långsamt. Det finns klimat- och miljömässiga vinster att skörda genom nya sätt att arbeta. Nu öppnar Arla en innovationsgård där vi kommer att finansiera forskningsprojekt och samarbeta med bönder, forskare och kunder, säger Lisa Ehde chef för Member & Agri Commercial Arla Sverige i ett pressmeddelande. 

Invigningen gästades av bland andra näringsminister Ibrahim Baylan. Stiftelsen Lantbruksforsknings VD Christian Nyrén var också med och talade om vikten av att opinionsledare som vågar satsa nytt. 

- En innovationsgård är en viktig plats där nya rön från forskningen kan testas i praktiken, säger Christian Nyrén. 

På spannmålssidan finns nationella fältförsök för tillämpade försök. På animaliesidan har det tidigare inte funnits någon motsvarighet.  

- Arlas innovationsgård är ett bra tillskott till de andra innovationsgårdar som finns, som kanske kan bilda grunden för nationella försök på mjölksidan.

Foto: Christian Nyrén

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer