Bild på kor

"Fosforförluster från jordbruksmark" - ny populärvetenskaplig version

Stiftelsen-Lantbruksforskning-fosfor-ny-version-2017-1.png

Nu finns en ny populärvetenskaplig version av "Fosforförluster från jordbruksmark".

Rapporten är en sammanfattning av ett särskilt forskningsprogram om 24 forskningsprojekt med syfte att:

  • öka kunskapen om hur fosforförlusterna från jordbruksmark uppkommer
  • finna hållbara och effektiva åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark

Fosforförluster från jordbruksmark

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer