Hander Jordgubbar Istock 821520870

FRÅGA EXPERTEN: Svampkompost ger bättre tillväxt i jordgubbar

Odling av jordgubbar i tunnel ger odlarna nya utmaningar som forskarna söker svar på. Bland annat har studier visat att svampkompost kan förbättra tillväxt och skörd.

Vi svarar regelbundet på frågor i tidningen ATL och har nu fått en fråga om anpassningar till tunnelodling av jordgubbar.

FRÅGA: Jag har en fråga om jordgubbsodling i tunnel, som blir allt vanligare i Sverige, det är ju bland annat ett bra sätt att förlänga säsongen. Dock kommer metoden med ett antal nya problem att tampas med för oss odlare och jag undrar om det har forskats något på val av sorter, odlingstemperaturer och andra åtgärder eller insatser i odlingen av just jordgubbar i tunnel? Glad sommar önskar Gunnel

SVAR: Tack för din fråga Gunnel! Den är högaktuell nu när de svenska jordgubbarna mognar. Jag har kontaktat Sammar Khalil som lett ett projekt som har tittat närmare på anpassning till tunnelodling i Sverige. Här är hennes svar: 

"Jordgubbsodling i tunnel har sina fördelar med förlängd odlingssäsong och ökad avkastningspotential. Men den medför utmaningar när det gäller stabilitet i skörden hos sorterna som odlas i tunnel samt påverkan från yttre faktorer såsom höga temperaturer. 

Inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning med titeln ”Hur kommer vi dit? Hållbar skörd och kvalité hos tunnelproducerade jordgubbssorter” har vi forskat kring utveckling av strategier för produktion av kraftfullt växtmaterial med stabil avkastningspotential hos jordgubbssorter vanligt förekommande som odlingsmaterial i tunnel, så kallade remonterade sorter. Dessa sorter kännetecknas av sin potential att ha en kontinuerlig blomning som ökar avkastningen och möjligheten för flera skördeperioder under en längre säsong. 

Eftersom de remonterande sorterna är så starka i att blomma och ge bär kan själva plantans tillväxt och utveckling bli lidande – utlöpare, nya blad och bärens tillväxt blir något sämre än hos de mer traditionella icke-remonterande sorterna. 

Projektet fokuserade på strategier för att producera kraftigt växtmaterial med stabil avkastningspotential och fruktproduktion av remonterande sorter genom optimering av två odlingsfaktorer: odlingstemperaturen och blandning i odlingssubstrat med återanvänd svampkompost (SMC) som gödselmedel. Blomutveckling och nektarinnehåll utvärderades som indikatorer på avkastningspotential och kvalitet. 

Resultaten visade på variation i skördepotentialen hos de olika remonterade sorter. Sorterna Florentina och Favori hade den högsta skördpotentialen under en odlingsperiod på sju månader. Studier på blomutveckling visade att jordgubbssorten, Favori, kunde utveckla blommor och hög avkastningspotential vid hög temperatur (30 grader) jämfört med sorten Florentina som hade sin högsta blomnings- och avkastningspotential vid 20 grader. Avkastningspotentialen hos Favori var också högst i en substratblandning med SMC och kokosfiber som förbättrade planttillväxt och skörd samtidigt som socker och totala fenolhalten i jordgubbarna ökade. Dessutom förbättrade SMC-blandning (30 procent) innehållet av nektarsocker och pollineringen.  

Dessa resultat visar att tillsats av SMC i odlingssubstrat kan förbättra planttillväxt och skörd, och kan därför vara ett värdefullt verktyg i kommersiell jordgubbsproduktion med potential att stabilisera och öka skörden. Detta skulle möjliggöra en mer hållbar jordgubbsproduktion med hjälp av ett organiskt gödningsmedel för att förbättra växthälsa och kvalitetsparametrar samtidigt som man minskar den negativa miljöpåverkan som är förknippad med användning av kokosfiber och torv som odlingssubstrat.” 

Mattias Norrby, Forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer