Bild på kor

Fråga forskaren i ATL

fråga forskaren.jpg

Sedan ett tag tillbaka kan du som behöver fråga om lantbruksforskning fråga vår forskningschef Mattias Norrby i tidningen ATL. Han ställer i sin tur frågan vidare till någon av de forskare som fått medel av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

- Genom samarbetet får ATL:s läsare möjlighet att ställa frågor till och få hjälp av några av landets ledande forskare inom de gröna näringarna för att lösa de problem och utmaningar som de möter i sin verksamhet och vardag, säger Lilian Almroth, chefredaktör för ATL, i ett pressmeddelande.

Hittills har vi svarat på frågor om belysning hos kor, marginalmarker och robotar i lantbruket. Vi tycker att det är mycket roligt att få svara på lantbrukares frågor och den som vill ställa en fråga kan göra det till lantbruksfragan@atl.nu.

- Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning tycker att det är viktigt att vi genom ATL kan nå fler lantbrukare med den forskning som de själva är med att finansiera. Vår paroll är nytta för näringen och här får vi en möjlighet att visa att forskningen kan bidra till hållbarhet och lönsamhet på gårdsnivå, säger Mattias Norrby till ATL. 

Nyheter
Frigaende Honor Svenska Agg 2

Tidigare och tätare diagnostik samt avmaskning minskar mängden parasiter hos värphöns

Spolmask kan orsaka försämrad hälsa och välfärd hos värphöns, särskilt vid hög parasitbörda. Forskare vid SLU har nu tagit fram en ny metod för diagnostik och bidragit till förbättrat kontrollprogram.

Läs mer
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer