0053C86a86b79cbfbb92e47a2cc5ecf0

Fråga forskaren: Oro för salmonellautbrott

Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Senast handlade frågan om oron för salmonellautbrott när granngårdar drabbas. Svaret kommer från Susanna Sternberg Lewerin på SVA.

Fråga: Jag har en fråga kring salmonella och hur orolig jag som mjölkbonde behöver vara om en gård i min närhet har bekräftad salmonella.

Svaret kan du läsa i ATL. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer