Bild på kor

Fråga forskaren: Oro och stress bland djurbönder vanligare än man trott

fråga forskaren.jpg

Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Senast handlade frågan om oro och stress i lantbrukssektorn. Svaret bygger på en intervju med Peter Lundqvist på SLU.

Fråga: Jag har en köttgård och känner en enorm oro för de hot som många lantbrukare, framför allt köttproducenter, får från bland annat aktivister. Görs det något inom forskningen för att se över vår situation?

Läs svaret i ATL. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer