Regionala Istock 1360144168

Fyra projekt beviljas medel inom den regionala utlysningen

Inom den regionala utlysningen för 2023 har nu fyra projekt beviljats medel för knappt fyra miljoner kronor.

Den regionala utlysningen 2023 välkomnade denna omgång ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som hade en tydlig inriktning mot hållbarhet, konkurrenskraft och tillväxt. 

Fyra kluster behöriga att söka

De behöriga att söka i denna utlysning var Vreta Kluster, AgroVäst, RJN och Partnerskap Alnarp.
Den totala budgeten för utlysningen var 4 miljoner kronor. Varje enskild ansökan fick uppgå till max 1 miljon kronor. Den totala utbetalning är 3 969 000 kronor.

De beviljade projekten:

  • S-23-62-771 Orsaker och åtgärder när mjölken smakar blåbär – en studie i norra Sverige, Renée Båge, Swedish University of Agricultural Sciences
  • S-23-62-772 En starkare värdekedja för vegetabiliskt protein för humankonsumtion i Östergötland, Maria Källming, Vreta Kluster AB
  • S-23-62-773 Slutgödning av mjölkkor – användning av biprodukter för att producera välsmakande, klimatsmarta och hälsosamma köttprodukter från mule till svans, Mats Emilson, Agroväst Livsmedel AB
  • S-23-62-774 Hur får vi bönan till bordet? Undanröjande av hinder för sydsvensk produktion av baljväxter till livsmedel, Sven Håkan Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer