Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Fyra projekt får medel i den regionala utlysningen

Fyra projekt får dela på 996 857 kronor i årets riktade utlysning till regionala forskningsfinansiärer.

R-18-62-989
Uppskatta vallens avkastning och näringsinnehåll genom spektral analys
Regional Jordbruksforskning i Norra Sverige 

R-18-62-990
Digitalt fjäderfästall för utvärdering och förbättring av stallklimat
Vreta Kluster

R-18-62-991
Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare
Partnerskap Alnarp/SLU

R-18-62-992
Automatiska registreringar för ökad djurhälsa och djurvälfärd hos betesdjur
AgroVäst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev