Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hållbara dieter från hållbara produktionssystem

Stiftelsen Lantbruksforsknings strategiska programsatsning Hållbara dieter från hållbara produktionssystem har nu pågått i två år. SLU, som koordinerar programmet, har nyligen kommit ut med ett nyhetsbrev där de samlat de senaste nyheterna gällande projekten i programmet. Läs ett utdrag nedan och klicka er vidare till SLU för vidare läsning. 

Mer hållbara och hälsosamma matval kan göras med hjälp av nytt näringsindex

I ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion har livscykelanalyser (LCA) utförts där hänsyn tagits till både näringsvärde och hälsa. Ett Sverige-anpassat index har tagits fram som kan hjälpa livsmedelsindustrin och konsumenten att göra mer hållbara och hälsosamma matval.

Läs hela artikeln här.

Många studier som analyserar livsmedels totala miljöpåverkan missar viktiga miljöproblem

Livscykelanalys (LCA) är en metod för få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Nu har forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion tittat på en mängd LCA-studier ur ett helhetsperspektiv. Många av de tidigare studierna har inte tagit med viktiga miljöproblem i beräkningen.

Läs hela artikeln här.

Effektivare mjölkproduktion med ökad livslängd hos korna?

Ger ökad livslängd i mjölkkobesättningar lägre metanutsläpp? Hur påverkas mjölkens kvalitet och lantbrukarens lönsamhet av ökad livslängd hos korna? Det undersöker SLU-forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion genom provtagningar, intervjuer med lantbrukare och simuleringar.

Läs hela artikeln här.

Fodereffektivitet – en central del i hållbar mjölkproduktion

För att öka hållbarheten i modern mjölkproduktion är det centralt att förbättra fodereffektiviteten. Därför undersöker forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion hur vi kan avla kor för ökad fodereffektivitet samtidigt som metanutsläppen minskas.

Läs hela artikeln här.

Mer ekosystemtjänster och biodiversitet vid mjölkproduktion

Livsmedelsproduktionen är globalt det största hotet mot biologisk mångfald. Forskare vid SLU undersöker därför hur indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan tillämpas vid mjölkproduktion på olika nivåer. Målet är att styra mot ökad hållbarhet.

Läs hela artikeln här.

Läs deras nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev