Bild på kor

IPM-seminarium - filmer och intervjuer

IPM-bild Begood.jpg

Hösten 2017 ordnade Stiftelsen Lantbruksforskning ett seminarium kring en syntesrapport av vår forskningssekreterare Eve Roubinet om den samlade forskningen kring integrerat växtskydd (IPM). Forskningen har finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket.

Syftet med rapporten var att samla allt som forskats inom IPM och se vad som kommit ut av den. Det handlar om runt 100 forskningsprojekt. Det var ett mycket brett spektrum av olika forskningsområden inom IPM och en slutsats var att det behövs mer samordning mellan rådgivningsorganisationer och forskare. 

Under bilden ovan ligger filmer från seminariet samt intervjuer med olika deltagare och experter.  

Nyheter
Frigaende Honor Svenska Agg 2

Tidigare och tätare diagnostik samt avmaskning minskar mängden parasiter hos värphöns

Spolmask kan orsaka försämrad hälsa och välfärd hos värphöns, särskilt vid hög parasitbörda. Forskare vid SLU har nu tagit fram en ny metod för diagnostik och bidragit till förbättrat kontrollprogram.

Läs mer
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer