Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

IPM-seminarium - filmer och intervjuer

Hösten 2017 ordnade Stiftelsen Lantbruksforskning ett seminarium kring en syntesrapport av vår forskningssekreterare Eve Roubinet om den samlade forskningen kring integrerat växtskydd (IPM). Forskningen har finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket.

Syftet med rapporten var att samla allt som forskats inom IPM och se vad som kommit ut av den. Det handlar om runt 100 forskningsprojekt. Det var ett mycket brett spektrum av olika forskningsområden inom IPM och en slutsats var att det behövs mer samordning mellan rådgivningsorganisationer och forskare. 

Under bilden ovan ligger filmer från seminariet samt intervjuer med olika deltagare och experter.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev