Kossorwebb

Lantbrukarnas egen forskningsfinansiär spår en god framtid

Finansierad av lantbrukare för att forma ett optimalt lantbruk. Genom att avstå en del av sin egen ersättning är svenska lantbrukare med och bidrar till Stiftelsen Lantbruksforskning – där varje krona bidrar till att främja den forskning som är med och formar framtidens lantbruk.

Stiftelsen Lantbruksforskning titulerar sig själva som lantbrukarnas egen forskningsfinansiär – och det är faktiskt precis vad de är. För varje såld liter mjölk, varje kilo mjöl och det nöt- och griskött som säljs i landet är vi konsumenter med och stödjer den forskning som gynnar framtidens lantbruk. 

Varje år samlar Sveriges lantbrukare genom Stiftelsen Lantbruksforskning in cirka 40 miljoner kronor till forskning, bland annat genom direkta avdrag vid försäljning av det som producerats. Ett initiativ som gör Sverige unikt i världen. Därtill stärker staten upp med cirka 20 miljoner, baserat på att att forskningen håller högsta vetenskapliga kvalitet. En toppning som Stiftelsen Lantbruksforskning nu arbetar för att fördubbla. 

– Sveriges lantbrukare tar ansvar för sin egen utveckling. Den forskning som finansieras täcker hållbarhet inom alla dess aspekter, såsom miljömässig och social hållbarhet, djurvälfärd och såklart även lönsamhet för ett framtida starkt svenskt lantbruk. Att lantbrukarna avstår en del av sin egen ersättning, i kombination med att de tillsammans med akademin pekar ut viktiga områden att forska inom, är en av styrkorna i vårt upplägg förklarar Christian Nyrén, VD för Stiftelsen Lantbruksforskning. 

– Vi har en årlig öppen utlysning, där forskarna själva bestämmer vilka frågeställningar de vill fokusera på. Vi finansierar ett antal riktade utlysningar samt står för basfinansieringen av det som kallas för Sverigeförsöken. Det är fältförsök där man bygger kunskap om till exempel nya grödor, tekniker, och växtskydd utifrån de olika lokala förutsättningar som finns i vårt avlånga land, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Under stiftelsens 30-åriga historia har många viktiga projekt genomförts, som fokuserat på såväl lantbrukets som samhällets stora frågor. Exempel på det är åtgärder för smittskydd i djurbesättningar, såsom fågelinfluensa och salmonella. Arbetet med att bibehålla en låg antibiotikaanvändning inom djurproduktionen, Finansierad av lantbrukare för att forma ett optimalt lantbruk. Genom att avstå en del av sin egen ersättning är svenska lantbrukare med och bidrar till Stiftelsen Lantbruksforskning – där varje krona bidrar till att främja den forskning som är med och formar framtidens lantbruk. Läs mer om Stiftelsen Lantbruksforsknings arbete för att främja framtidens lantbruk på lantbruksforskning.se där Sverige är världsledande, är en återkommande fråga i forskningsprojekten. 

Teknikutvecklingen inom lantbruket är också något som syns inom de projekt som finansieras, med till exempel självkörande arbetsredskap. Drönarfotografering och sensorer på redskapen för att optimera gödslingen är ett annat exempel som minskar miljöpåverkan och ökar lönsamheten. 

– Att kunna vara med och stödja den här typen av forskning är såväl en fråga om djurvälfärd, som en klimat- och miljöfråga, och ett sätt att bibehålla en ekonomisk hållbarhet för framtidens lantbrukare, avslutar Mattias Norrby.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer