Bild på kor

Lyckad kickoff för forskningssatsningen sustainable diets

susdiet.jpg

Vi har haft en kickoff för våra nya forskningsprogram Sustainable diets, eller Hållbara livsmedelskedjor. Fem forskningsprojekt inom mjölk har fått medel och de ska samordnas via en koordinator på SLU. Den 24 januari var de i Stockholm och presenterade sin forskning. 

Forskningsprogrammet Sustainable diets är en helt ny satsning för att få ett samlat grepp om hela livmedelskedjan. 

- Vi testar något för oss helt nytt när vi låter olika organisationer gå samman för att adressera dessa viktiga frågor. Jag är övertygad om detta skapar förutsättningar för att Sverige fortsättningsvis kommer att ligga i framkant för forskning kring en hållbar livsmedelsproduktion, sa Stiftelsen Lantbruksforsknings tidigare forskningschef Kjell Malmlöf inför utlysningen i maj.

Under kickoffen den 24 januari fick forskarna presentera sina projekt efter varandra och de gavs då en möjlighet att få en helhetsbild av hela programsatsningen. Under dagen fanns flera samarbetsmöjligheter mellan projektgrupper och kickoffen gav många intressanta diskussioner och möjligheter till utökade samarbeten. Efter presentationerna följde ett mycket diskussionstätt mingel och deltagare stannade kvar för vidare diskussioner efter dagen slut.

- När de fem projekten presenteras tillsammans får man en tydlig bild av mjölkproduktionen genom hela värdekedjan, och vilka förbättringar vi jobbar med i varje delsteg.Vi kan konstatera att vi har lyckats med det vi hade föresatt oss med utlysningen och nu ser vi fram emot forskningsresultaten, säger Christian Nyrén, vd för Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Här kommer en liten sammanfattning av de olika projekten och vad de går ut på.

  • Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet, SLU: Om vallens, det växande fodrets, kolinlagringsförmåga.
  • Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet, SLU: Om att fodereffektiva kor släpper ut mindre metan och ger mer mjölk.
  • Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar, SLU: Om att optimera kons livslängd för att minska metanutsläppen. Ju längre kon lever desto mindre utsläpp per liter mjölk.
  • Nutritions- och hälsoindikatorer inom Livscykelanalyser (LCA) av livsmedel, RISE: Om att hälsa och nutrition bör tas med som indikatorer när man gör nya nyckeltal.
  • Att mäta och bedöma matens miljöpåverkan, Chalmers: Om livscykelanalys med CO2 som indikator. Genom att bearbeta fodret kan det användas till fler saker än bara ko-foder, vilket räknas positivt i en miljökalkyl.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer