Bild på kor

Medel till forskning inom jordbruks- och miljöteknik

6.png

Stiftelsen JTI kommer tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning att göra en utlysning för forskningsmedel till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik. Utlysningen kommer att öppna i september och sammanlagt ska 50 miljoner delas ut fram till 2027.

Nu tar vi det första steget och den första utlysningen ska mynna ut i syntesrapporter inom två områden: 

  • Svenskt jordbruk måste vara redo: En utlysning för klimat-, miljö- och produktionsutmaningar.
  • Tryggad återföring av näringsämnen: En utlysning för cirkularitet/restströmmar.

Stiftelsen JTI kommer att tillsätta en beredningsgrupp med utvalda ledamöter från styrelserna för Stiftelsen JTI och SJMF vilka tillsammans besitter för sektorn relevanta kompetenser. De ska bedöma ansökningarna i denna och kommande utlysningar. Mer om våra utlysningar kommer ni kunna läsa på vår hemsida.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer