Dr%C3%B6nare 1

Nu finns medel för forskning kopplad till recirkulation och vatten

Idag utlyser Stiftelsen JTI forskningsmedel för två riktade satsningar. De två riktade utlysningarna är kopplade till målområdena recirkulation och vatten.

Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027. 

Utlysningstext och aktuella datum

Gå in och läs utlysningstexten med aktuella datum längst ner. Glöm inte heller att vi har en ny handbok.

Stiftelsen JTI finansierar forskning som adresserar konkreta problem och utmaningar inom jordbruks- och miljöteknik hos företag.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer