Sugga Kultingar Istock 1304836150

9 miljoner kronor att söka till forskning om animalieproduktion

Nu har den riktade utlysningen "Animalieproduktion 2.0 – forskning för animalieproduktionens ökade konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens" öppnat. Varmt välkommen med din ansökan!

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 9 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner från Sveriges djurbönder, till forskning för animalieproduktionens ökade konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens. Forskningens resultat bör kunna ge direkt nytta för den enskilde lantbrukaren. 

Konkurrenskraftig och hållbar animalieproduktion

Den riktade utlysningen omfattar aspekter för hur framtidens animalieproduktion kan bli mer konkurrenskraftig och ekonomiskt och miljömässigt hållbar, samt mer resilient ur ett brett perspektiv.

Detta kan innefatta, utan att vara begränsat till:

 • Förbättringar genom ökad produktion.
 • Förbättra stallmiljöns ventilation, temperatur och golvytor.
 • Förbättrad djurhälsa.
 • Strategier för en ökad användning av bete som foderresurs.
 • Mer exakta mätmetoder och utvärdering av foderintag.
 • Fodereffektivitet och vikt/hull.
 • Olika parametrars påverkan på slaktkroppskvalitet och köttegenskaper.
 • Djurövervakning med hjälp av tekniska hjälpmedel.
 • Utvecklingsprojekt för registrering och utvärdering av storskaliga multidisciplinära data, ur produktions, hälso- och smittskyddsperspektiv, eller för avelsvärdering.
 • Utvärdering av storskalig dataregistrerings potential som underlag för stödutbetalningar och/eller myndighetsrapportering är även välkommet med mål om minskad administrativ börda för enskild lantbrukare.
 • Projekt rörande rekommenderad utfodring i situationer med extremväder, eller för förebyggande och hantering av stora utbrott av smittor för en ökad resiliens och mer stabil inhemsk livsmedelsförsörjning.

Samtliga djurslag representerade i stiftelsens insamling omfattas, där ansökningar inom nöt, gris och lamm särskilt välkomnas då utlysningsbudgeten har särskilt avsatta medel till dessa produktionsgrenar.

Ansök om max 4 miljoner kronor senast den 16 oktober

Stiftelsen uppmuntrar både kortare och längre projekt. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 4 miljoner kronor och fördelningen av medel över år är inte reglerat. Ansökningar ska lämnas in senast den 16 oktober.

Läs mer och ansök här

Nyheter
20241106 Kollage SLF 1500 800

Boka in Lantbruksforskningsdagen i Skara till hösten

På Lantbruksforskningsdagen presenteras vad som pågår just nu inom lantbruksforskningen. I år arrangeras den i samarbete med  AgroVäst Gröna möten i Skara. Boka redan nu in vår heldag den 6 november med senaste forskningsnytt.

Läs mer
Hoskord Istock 521909089

FRÅGA EXPERTEN: Bevattning viktig för avkastningen på vall

Nya fältförsök visar att vallens avkastning vid bevattning var störst på förstaskörden medan proteinhalterna var högre i både andra, tredje och fjärde skörden.

Läs mer
Kvinna Man Hund Fyrhjuling Istock 1434023704

2023 års verksamhetsberättelse är här

I Stiftelsen Lantbruksforsknings "Verksamhetsberättelse och projektkatalog" finns möjlighet till fördjupning i alla slutgodkända projekt under året. Nyckeltalen beskriver årets verksamhet och vd:s samt forskningschefens sammanfattningar ger fördjupning.

Läs mer