D506e6753c9a6ac353508a69862ff94c

Ny utlysning för forskning om grödor för nya proteinfoderkällor

Idag startade en ny utlysning för Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat.

Det är en samverkanssatsning mellan vegetabilie- och animalieforskning.

Den aktuella utlysningen riktas främst mot framtagande av nya sorter av befintliga grödor eller genom nya grödor, som har ett högt tillgängligt innehåll av de aminosyror som är begränsande för djurslaget i fråga, samt fördelaktigt, med positiva egenskaper för smaklighet och djurhälsa. Projekt som genererar en produkt av behandling av befintliga grödor, vallar, eller biprodukter för utvinnande av högvärdigt protein för animaliefoder omfattas till viss del förutsatt att framställningskostnad inte överstiger ekonomiska vinningen i att använda produkten i foderstaten.

Läs mer och ansök.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer