Bild på kor

Ny utlysning inom programsatsningen Sustainable Diets

korochmjolk.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning satsar ytterligare 300 000 tillsammans med Formas inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel i vår pågående strategiska programsatsning Sustainable Diets. De som fått pengar inom det programmet, kan söka dessa extra medel.

Sustainable Diets är ett program där fem olika projekt fått medel till forskning för ett hållbart lantbruk. FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling uttrycker ett mål om tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.Dessa fem forskningsprojekt syftar tillsammans till att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar mjölkproduktion och att öka kunskapen om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna. 

Läs mer om den nya satsningen här.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer