Godselspridning Istock 1041935106

Ny utlysning om växtnäring till spannmål

Nu utlyser Stiftelsen Lantbruksforskning 10 miljoner kronor till forskning inom växtnäring i spannmålsodling.

Spannmålens betydelse för svensk självförsörjning är av stor betydelse och optimering av insatser i odlingen mycket viktig.

Politiken, klimatförändringar och omvälvande världshändelser förstärker vikten av att hushålla och optimera. En ökad effektivitet av växtnäringsanvändningen buffrar för sådana förändringar och ingår i den palett av åtgärder och insatser som behövs för en ökad grad av självförsörjning.

Höga krav kommer ställas på växtnäringsanvändningen

EU:s politik inom jordbruk och miljö, Farm to fork, har som målsättning att minska växtnäringsförluster med 50 procent utan att skördar minskar eller att jordarnas kvalitet försämras. Om målet ska nås kommer det att ställa stora krav på effektivt utnyttjande av alla typer av gödsel om inte livsmedelsproduktionen samtidigt ska minska.

I vår föränderliga värld finns också anledning att se över effektiviteten då tillgång och pris på insatsvaror plötsligt kan förändras. En ökad effektivitet av växtnäringsanvändningen buffrar för sådana förändringar och ingår i den palett av åtgärder och insatser som behövs för en ökad grad av självförsörjning. Spannmålens betydelse i svensk självförsörjning är betydelsefull och riktad forskning som rör spannmål och växtnäring är viktig.

Syftar till ökad kunskap om växtnäring för svenska förhållanden

Syftet med utlysningen är ökad kunskap om växtnäringen i odlingen av spannmål i svenska förhållanden, för ökad produktion och konkurrenskraft för lantbruksföretagaren.

Utlysningen innefattar alla aspekter och typer av växtnäring i odlingen av spannmål. Med växten och spannmålsproduktionen som utgångspunkt är hushållningen av växtnäringen ett övergripande tema då detta exempelvis innefattar effektivitet, tillgänglighet, bästa metoder för tillförsel och odlingssystem för optimering och styrning av näringen. Såväl makro- som mikronäringsämnen omfattas och projekt med både makro- och mikroperspektiv på växtnäring i odlingen av spannmål är välkomna.

Läs hela utlysningen och mer om hur du ansöker här

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer