Bild på kor

Öppna utlysningen - steg 1 stängt

iStock_000092598951_Full.png

I dag klockan 15.00 stängde första steget i öppna utlysningen. Steg två öppnar 1 september.

Idéskisserna kommer att bedömas under sommaren. I mitten av augusti träffas branschgrupperna för en samlad beredning och under vecka 34 får de sökande besked om vilka idéskisser som gått vidare till steg två och vilka som fått avslag.

Steg två öppnar 1 september och stänger 7 oktober.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer